Kategorie

Kontakt

Kontakt:
e-mail: biuro[at]dystron.pl
od 8:00 do 16:00

 

Dział handlowy:
tel. + 48 515 454 372
e-mail: krydzek[at]dystron.pl


Dział zamówieniowy:
tel. + 48 515 545 946
e-mail: zamowienia[at]dystron.pl
od 8:00 do 16:00

Dział wsparcia technicznego:
tel. + 48 536 420 009
e-mail: serwis[at]dystron.pl
od 7:00 do 16:00

 

Sposoby płatności

1. Formy płatności dostępne w DYSTRON S.C.:

  • przedpłata
  • płatność odroczona (FV z terminem)

2. Przedpłaty dokonują nowi klienci a także klienci którzy już współpracują z DYSTRON S.C. ale nie dokonali jeszcze zamówień i płatności na kwotę w sumie minimum 5000,00 zł netto.Przedpłata powinna nastąpić po otrzymaniu przez klienta faktury proforma.

3. Aby uzyskać płatność odroczoną należy dokonać zamówień i płatności na kwotę w sumie minimum 5000,00 zł netto.

4. W przypadku gdy klient spóźni się z płatnością za FV z terminem, wdrażane będzie postępowanie:

  • 7 dni opóźnienia - powiadomienie telefoniczne o zaległości.
  • 14 dni opóźnienia - wezwanie do zapłaty z 7 dniowym terminem zapłaty i powiadomienie telefoniczne.
  • 30 dni opóźnienia - przedsądowe wezwanie do zapłaty z informacją o anulowaniu płatności odroczonej oraz o przywróceniu przedpłaty na warunkach jak w pkt 3.
  • Po dokonaniu przedpłat za zamówienia, na minimum 5000,00 zł netto, zostaje przywrócona płatność odroczona.
  • Jeżeli klient posiadający płatność odroczoną ponownie nie ureguluje w terminie zobowiązań finansowych, płatność odroczona zostanie anulowana już w momencie wysłania wezwania do zapłaty.
  • Przywrócenie przedpłaty nastąpi na warunkach jak w pkt. 3.

 

W przypadku klientów spoza Polski, warunki płatności i dostawy ustalane będą indywidualnie.


Szczegółowe dane dotyczące przelewu

Właściciel rachunku: DYSTRON S.C., ul. Zagrodnicza 16A 61-654 Poznań.
Nr rachunku bankowego (PLN): 67 2490 0005 0000 4530 5734 3433
Nazwa banku: Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

W tytule przelewu proszę wpisać nr Państwa zamówienia.

DYSTRON S.C. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez DYSTRON S.C. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.