Kategorie

Kontakt

Kontakt:
e-mail: biuro[at]dystron.pl
od 8:00 do 16:00

 

Dział handlowy:
tel. + 48 515 454 372
e-mail: krydzek[at]dystron.pl


Dział zamówieniowy:
tel. + 48 515 545 946
e-mail: zamowienia[at]dystron.pl
od 8:00 do 16:00

Dział wsparcia technicznego:
tel. + 48 536 420 009
e-mail: serwis[at]dystron.pl
od 7:00 do 16:00

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).
Odstąpienie od umowy Klienta niebędącego konsumentem może nastąpić tylko na drodze indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży przysługuje także Sprzedawcy w sytuacji gdy nie jest on w stanie z różnych przyczyn zrealizować zamówienia Klienta w terminie.
 
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje od Sprzedawcy zwrot wszelkich płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia zakupionej rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sklep Dystron.pl zgodził się na ich ponoszenie.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
Odesłanie lub przekazanie rzeczy musi nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient poinformuje o zamiarze zwrotu i odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Klient niebędący konsumentem otrzymuje zwrot wszelkich płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu obustronnej akceptacji ustaleń odnośnie odstąpienia od umowy którejś ze stron. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art.38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).